Chłodnica iCKP-632/7-ED

Przeznaczenie

Chłodnica iCKP-632/7-ED przeznaczona jest do dużych komór chłodniczych o kubaturze od 200 do 2000 m3. Cechą charakterystyczną serii iCKP są bloki lamelowe o dużej powierzchni oraz odpowiednio wydajne wentylatory o średnicy 630 mm. Zalecany zakres temperatur w komorze wynosi od -20 do +10°C.

Wentylatory i grzałki

W chłodnicach iCKP-632/7-ED zastosowano wentylatory o średnicy 630 mm. Wszystkie silniki wentylatorów zasilane są napięciem trójfazowym. Dodatkowo są zabezpieczone termicznie przed uszkodzeniem uzwojeń. Wszystkie silniki podłączone są do hermetycznej puszki elektrycznej. Grzałki bloku lamelowego oraz tacy ociekowej podłączone są do osobnej puszki, ilość i moc grzałek dopasowana jest do modleu chłodnicy. 

Blok lamelowy

Blok lamelowy wykonany jest z profilowanych płytek aluminiowych i wężownicy, wykonanej z rury miedzianej o średnicy 15 mm. Wszystkie chłodnice tej serii są wyposażone fabrycznie w rozdzielacz cieczy. Rozstaw lamel wynosi 7 mm. Wszystkie chłodnice posiadają zawór serwisowy na rurze ssącej do pomiaru ciśnienia.

 

Dane techniczne

Moc chłodnicza R404A/507 ( te= -80C ; DT1=8K):
40,00 kW
Moc chłodnicza R404A/507 (te= -250C; DT1=7K):
30,00 kW
Moc chłodnicza R448A/R449A ( te= -80C ; DT1=8K):
46,40 kW
Moc chłodnicza R448A/R449A (te= -250C; DT1=7K):
34,80 kW
Powierzchnia wymiany:
247,0 m2
Pojemność wężownicy:
62,8 dm3
Wydatek powietrza:
20100 m3/h
Zasięg strugi powietrza:
25 m
Średnica króćców przyłączeniowych (gaz):
54 Φ mm
Średnica króćców przyłączeniowych (ciecz):
22 Φ mm
Waga netto:
337 kg

Wentylatory

Średnica:
630 Φ mm
Ilość:
2
Napięcie elektryczne:
400/50 V/Hz
Moc:
1360 W
Pobór prądu:
3,68 A

Odszranianie elektryczne

Napięcie elektryczne:
230/50 V/Hz
Blok lamelowy:
7x2740
Taca ociekowa:
2x2740 W
Suma:
24600 W

Współczynnik korekcyjny

Todp.[°C] / DT1[K] 13 12 11 10 9 8 7 6
5 - 2,142 1,770 1,528 1,304 1,155 1,025 0,950
4 - 2,068 1,732 1,509 1,285 1,136 1,006 0,931
3 2,235 1,993 1,695 1,490 1,267 1,118 0,987 0,913
2 2,187 1,926 1,658 1,453 1,248 1,099 0,969 0,876
1 2,142 1,863 1,621 1,416 1,230 1,080 0,950 0,857
0 2,049 1,770 1,583 1,379 1,211 1,062 0,931 0,838
-5 1,770 1,602 1,453 1,304 1,155 1,006 0,876 0,820
-8 1,490 1,434 1,323 1,267 1,118 1,000 0,848 0,798
-10 - - - 1,230 1,080 0,950 0,820 0,777
-15 - - - 1,136 1,043 0,913 0,794 0,740
-20 - - - 1,043 1,006 0,876 0,764 0,702
-25 - - - - 0,931 0,838 0,758 0,665
-30 - - - - 0,876 0,801 0,740 0,635
-35 - - - - - 0,764 0,721 0,609

Wymiary

A:
2905 mm
B:
945 mm
C:
820 mm
D:
2460 mm
E:
1230 mm